RoháčekSudcov12,3

Sudcov 12:3

Pre­to keď som videl, že mi nepomôžete, položil som svoju dušu do svojej ruky a prešiel som k synom Am­monovým, a Hos­podin ich dal do mojej ruky. A tak prečo ste prišli dnes hore ku mne, aby ste bojovali proti mne?


Verš v kontexte

2 A Jef­ta im riekol: Ja som mal veľký spor i môj ľud so syn­mi Am­monovými a volal som vás, ale ste mi ne­pomoh­li vys­lobodiť sa z ich ruky. 3 Pre­to keď som videl, že mi nepomôžete, položil som svoju dušu do svojej ruky a prešiel som k synom Am­monovým, a Hos­podin ich dal do mojej ruky. A tak prečo ste prišli dnes hore ku mne, aby ste bojovali proti mne? 4 Vtedy sob­ral Jef­ta všet­kých mužov Gileáda a bojoval s Ef­rai­mom, a mužovia Gileáda porazili Ef­rai­ma, lebo vraveli: Ubeh­líci Ef­rai­movi ste vy, Gileáďania, medzi Ef­rai­mom a medzi Manas­sesom.

späť na Sudcov, 12

Príbuzné preklady Roháček

3 Pre­to keď som videl, že mi nepomôžete, položil som svoju dušu do svojej ruky a prešiel som k synom Am­monovým, a Hos­podin ich dal do mojej ruky. A tak prečo ste prišli dnes hore ku mne, aby ste bojovali proti mne?

Evanjelický

3 Keď som teda videl, že mi nech­cete po­máhať, na­sadil som vlast­ný život, tiahol som proti Am­món­com a Hos­podin mi ich dal do rúk. Prečo ste teda vy­šli dnes bojovať proti mne?

Ekumenický

3 Keď som teda zis­til, že mi po­môcť nech­cete, vy­stavil som nebez­pečen­stvu vlast­ný život, začal som bojovať proti Amónčanom a Hos­podin mi ich vy­dal do rúk. Prečo ste sa teda roz­hod­li dnes bojovať proti mne?

Bible21

3 Když jsem vi­děl, že mi ne­po­můžete, na­sa­dil jsem vlastní život, vy­táhl jsem pro­ti Amon­cům a Hos­po­din mi je vy­dal do ru­kou. Pro­č jste dnes za mnou přiš­li? Bo­jovat se mnou?“