RoháčekSudcov12,15

Sudcov 12:15

A keď zo­mrel Ab­dón, syn Hil­lelov, Piraton­ský, po­chovali ho v Piratone, v zemi Ef­rai­movej, na Amalechit­skom vr­chu.


Verš v kontexte

13 A po ňom súdil Iz­raela Ab­dón, syn Hil­lelov, Piraton­ský. 14 A mal štyrid­siatich synov a trid­sať vnukov, ktorí jaz­dili na sedem­desiatich mladých osloch. A súdil Iz­raela osem rokov. 15 A keď zo­mrel Ab­dón, syn Hil­lelov, Piraton­ský, po­chovali ho v Piratone, v zemi Ef­rai­movej, na Amalechit­skom vr­chu.

späť na Sudcov, 12

Príbuzné preklady Roháček

15 A keď zo­mrel Ab­dón, syn Hil­lelov, Piraton­ský, po­chovali ho v Piratone, v zemi Ef­rai­movej, na Amalechit­skom vr­chu.

Evanjelický

15 Keď Pireátončan Áb­dón, Hil­lélov syn, zo­mrel, po­chovali ho v Pireátone, v ef­rajim­skej krajine na po­horí Amálékov­cov.

Ekumenický

15 Keď zo­mrel Pireatónčan Ab­dón, syn Hil­léla, po­chovali ho v Pireatóne v Efrajimskej krajine na Amálekov­skom po­horí.

Bible21

15 Když Ab­don, syn Hi­le­la Pi­ra­ton­ského, zemřel, byl po­hřben v Pi­ra­to­nu v efraim­ském kra­ji na Amale­kově po­hoří.