RoháčekSudcov12,14

Sudcov 12:14

A mal štyrid­siatich synov a trid­sať vnukov, ktorí jaz­dili na sedem­desiatich mladých osloch. A súdil Iz­raela osem rokov.


Verš v kontexte

13 A po ňom súdil Iz­raela Ab­dón, syn Hil­lelov, Piraton­ský. 14 A mal štyrid­siatich synov a trid­sať vnukov, ktorí jaz­dili na sedem­desiatich mladých osloch. A súdil Iz­raela osem rokov. 15 A keď zo­mrel Ab­dón, syn Hil­lelov, Piraton­ský, po­chovali ho v Piratone, v zemi Ef­rai­movej, na Amalechit­skom vr­chu.

späť na Sudcov, 12

Príbuzné preklady Roháček

14 A mal štyrid­siatich synov a trid­sať vnukov, ktorí jaz­dili na sedem­desiatich mladých osloch. A súdil Iz­raela osem rokov.

Evanjelický

14 Mal štyrid­sať synov a trid­sať vnukov, ktorí jaz­dievali na sedem­desiatich os­liat­kach. Spravoval Iz­rael osem rokov.

Ekumenický

14 Mal štyrid­sať synov a trid­sať vnukov, ktorí jaz­dievali na sedem­desiatich mladých osloch. On súdil Iz­rael osem rokov.

Bible21

14 Ten měl čtyřicet synů a třicet vnuků, kteří jez­di­li na se­dm­desá­ti os­lech. Sou­dil Iz­rael osm let.