RoháčekSudcov12,12

Sudcov 12:12

A keď zo­mrel Élon Za­bulon­ský, po­chovali ho v Aj­jalone, v zemi Za­bulonovej.


Verš v kontexte

11 A po ňom súdil Iz­raela Élon Za­bulon­ský a súdil Iz­raela desať rokov. 12 A keď zo­mrel Élon Za­bulon­ský, po­chovali ho v Aj­jalone, v zemi Za­bulonovej. 13 A po ňom súdil Iz­raela Ab­dón, syn Hil­lelov, Piraton­ský.

späť na Sudcov, 12

Príbuzné preklady Roháček

12 A keď zo­mrel Élon Za­bulon­ský, po­chovali ho v Aj­jalone, v zemi Za­bulonovej.

Evanjelický

12 Keď Zebulúnec Élón zo­mrel, po­chovali ho v Ajalóne v kraji zebulún­skom.

Ekumenický

12 Keď Zebúlunovec Elón zo­mrel, po­chovali ho v zebúlunskom kraji v Ajjalóne.

Bible21

12 Když Elon Za­bulon­ský zemřel, byl po­hřben v Ajalo­nu v za­bulon­ském kra­ji.