RoháčekSudcov12,1

Sudcov 12:1

Vtedy svolajúc sa krikom s­hromaždili sa mužovia Ef­rai­movi a prej­dúc na sever po­vedali Jef­tovi: Prečo si prešiel bojovať proti synom Am­monovým a nás si ne­povolal, aby sme išli s tebou? Spálime tvoj dom i s tebou ohňom.


Verš v kontexte

1 Vtedy svolajúc sa krikom s­hromaždili sa mužovia Ef­rai­movi a prej­dúc na sever po­vedali Jef­tovi: Prečo si prešiel bojovať proti synom Am­monovým a nás si ne­povolal, aby sme išli s tebou? Spálime tvoj dom i s tebou ohňom. 2 A Jef­ta im riekol: Ja som mal veľký spor i môj ľud so syn­mi Am­monovými a volal som vás, ale ste mi ne­pomoh­li vys­lobodiť sa z ich ruky. 3 Pre­to keď som videl, že mi nepomôžete, položil som svoju dušu do svojej ruky a prešiel som k synom Am­monovým, a Hos­podin ich dal do mojej ruky. A tak prečo ste prišli dnes hore ku mne, aby ste bojovali proti mne?

späť na Sudcov, 12

Príbuzné preklady Roháček

1 Vtedy svolajúc sa krikom s­hromaždili sa mužovia Ef­rai­movi a prej­dúc na sever po­vedali Jef­tovi: Prečo si prešiel bojovať proti synom Am­monovým a nás si ne­povolal, aby sme išli s tebou? Spálime tvoj dom i s tebou ohňom.

Evanjelický

1 Ef­rajim­skí mužovia sa po­zvolávali, prešli do Cáfónu a po­vedali Jef­temu: Prečo si vy­tiahol do boja proti Am­món­com a nás si nezavolal, aby sme išli s tebou? Za­pálime ti dom nad hlavou.

Ekumenický

1 Ef­rajim­skí muži boli po­zvolávaní, prešli do Cáfonu a po­vedali Jef­temu: Prečo si vy­tiahol do boja proti Amónčanom a nás si ne­povolal, aby sme šli s tebou? Pod­pálime ti dom nad hlavou.

Bible21

1 Efrai­mští muži se za­tím seši­kova­li a pře­kroči­li Jordán směrem k Cafo­nu. „Pro­č jsi nás ne­po­zval, abychom šli s te­bou, když jsi táhl do boje pro­ti Amoncům?“ vy­číta­li Jiftachovi. „Za­pálí­me ti dům nad hlavou!“