RoháčekSudcov11,38

Sudcov 11:38

A riekol: Iď. A po­slal ju na dva mesiace. A tedy od­išla ona i jej priateľky a plakala nad svojím panen­stvom na vr­choch.


Verš v kontexte

37 A ešte povedala svoj­mu ot­covi: Dovoľ, nech sa mi učiní táto vec. Nechaj ma dva mesiace, aby som od­išla a sišla na vr­chy a plakala nad svojím panen­stvom, ja i moje priateľky. 38 A riekol: Iď. A po­slal ju na dva mesiace. A tedy od­išla ona i jej priateľky a plakala nad svojím panen­stvom na vr­choch. 39 A stalo sa po dvoch mesiacoch, že sa na­vrátila ku svoj­mu ot­covi, ktorý vy­konal p­ri nej svoj sľub, ktorý sľúbil. A ona ne­poz­nala muža. A stalo sa to pev­nou obyčajou v Iz­raelovi,

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

38 A riekol: Iď. A po­slal ju na dva mesiace. A tedy od­išla ona i jej priateľky a plakala nad svojím panen­stvom na vr­choch.

Evanjelický

38 On jej po­vedal: Choď! a pre­pus­til ju na dva mesiace. Od­išla so svojimi priateľkami a v horách oplakávala svoje panen­stvo.

Ekumenický

38 On jej po­vedal: Choď. Pre­pus­til ju na dva mesiace. Od­išla teda so svojimi priateľkami a v horách oplakávala svoje panen­stvo.

Bible21

38 „Jdi,“ ře­kl jí a pro­pustil ji na dva měsíce. Šla tedy se svý­mi druž­ka­mi do hor a oplakáva­la své panen­ství.