RoháčekSudcov11,24

Sudcov 11:24

Či az­da nie je tak, že národ, ktorý ti dá vy­hnať Kámoš, tvoj boh, toho zem zaujmeš do dedičs­tva, a ktorýkoľvek národ vyženie Hos­podin, náš Bôh, zp­red našej tvári, toho zem zaujmeme my do dedičs­tva?


Verš v kontexte

23 Nuž tak teraz Hos­podin, Bôh Iz­raelov, vy­hnal Amoreja zp­red tvári svoj­ho ľudu Iz­raela, a ty tedy chceš zau­jať jeho zem do dedičs­tva? 24 Či az­da nie je tak, že národ, ktorý ti dá vy­hnať Kámoš, tvoj boh, toho zem zaujmeš do dedičs­tva, a ktorýkoľvek národ vyženie Hos­podin, náš Bôh, zp­red našej tvári, toho zem zaujmeme my do dedičs­tva? 25 A teraz čože? Či si ty ozaj lepší ako bol Balák, syn Cip­porov, kráľ Moába? Či sa azda pravotil s Iz­raelom? A či snáď bojoval kedy proti nim, p­roti Izraelovi?

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

24 Či az­da nie je tak, že národ, ktorý ti dá vy­hnať Kámoš, tvoj boh, toho zem zaujmeš do dedičs­tva, a ktorýkoľvek národ vyženie Hos­podin, náš Bôh, zp­red našej tvári, toho zem zaujmeme my do dedičs­tva?

Evanjelický

24 Veď čo ti dá do vlast­níc­tva tvoj boh Kemóš, to bude tvojím vlast­níc­tvom, a čokoľvek Hos­podin, náš Boh, dá nám do vlast­níc­tva, to bude naším vlast­níc­tvom.

Ekumenický

24 Čo ti do­volí ob­sadiť tvoj boh Kemóš, to ob­sadíš. Čokoľvek nám do­volí ob­sadiť Hos­podin, náš Boh, to ob­sadíme.

Bible21

24 Ne­d­ržíš se snad to­ho, co ti dal tvůj bůh Ke­moš? Stejně tak my se drží­me to­ho, co nám dal Hos­po­din, náš Bůh.