RoháčekSudcov11,19

Sudcov 11:19

A Iz­rael po­slal po­slov k Síchonovi, kráľovi, Amoreja, ku kráľovi Chešbona, a Iz­rael mu riekol: Nech prej­deme, prosím, cez tvoju zem až na svoje mies­to!


Verš v kontexte

18 Po­tom išiel púšťou. A keď obišiel zem Edomovu i zem Moábovu, prišiel od východu sl­n­ca k zemi Moábovej a táborili za Ar­nonom a ne­vošli na územie Moábovo, lebo Ar­non bol hranicou Moábovou. 19 A Iz­rael po­slal po­slov k Síchonovi, kráľovi, Amoreja, ku kráľovi Chešbona, a Iz­rael mu riekol: Nech prej­deme, prosím, cez tvoju zem až na svoje mies­to! 20 Lež Síchon ne­veril Iz­raelovi, aby bol do­volil prejsť cez svoje územie. Ale Síchon shromaždil všetok svoj ľud, a položili sa táborom v Joh­se, a bojoval s Iz­raelom.

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

19 A Iz­rael po­slal po­slov k Síchonovi, kráľovi, Amoreja, ku kráľovi Chešbona, a Iz­rael mu riekol: Nech prej­deme, prosím, cez tvoju zem až na svoje mies­to!

Evanjelický

19 Tu Iz­rael po­slal po­slov amorej­skému kráľovi Síchónovi, kráľovi Chešbónu, a od­kázal mu: Chcel by som prej­sť tvojou krajinou až po moje mies­to.

Ekumenický

19 Po­tom Iz­rael po­slal po­slov k amorejskému kráľovi Síchonovi, kráľovi Chešbónu, a požiadal ho: Chcel by som prej­sť tvojou krajinou do našej!

Bible21

19 Teh­dy Iz­rael vy­s­lal po­s­ly k emo­rej­ské­mu krá­li Si­cho­novi sídlící­mu v Cheš­bo­nu. Iz­rael mu ře­kl: ‚Nech nás pro­sím pro­jít tvou zemí až k nám domů.‘