RoháčekSudcov10,16

Sudcov 10:16

A od­stránili cudzích bohov zo svoj­ho stredu a slúžili Hos­podinovi. A ne­moh­la to zvládať jeho duša, aby sa nezľutovala v trápení Iz­raelovom.


Verš v kontexte

15 A synovia Iz­raelovi po­vedali Hos­podinovi: Zhrešili sme. Ty nám učiň, čokoľvek sa ti ľúbi, len nás, prosíme, vy­trh­ni tohoto dňa. 16 A od­stránili cudzích bohov zo svoj­ho stredu a slúžili Hos­podinovi. A ne­moh­la to zvládať jeho duša, aby sa nezľutovala v trápení Iz­raelovom. 17 A synovia Am­monovi sa svolali a položili sa táborom v Gileáde. A shromaždili sa aj synovia Iz­raelovi a položili sa táborom v Mic­pe.

späť na Sudcov, 10

Príbuzné preklady Roháček

16 A od­stránili cudzích bohov zo svoj­ho stredu a slúžili Hos­podinovi. A ne­moh­la to zvládať jeho duša, aby sa nezľutovala v trápení Iz­raelovom.

Evanjelický

16 Vtedy od­stránili cudzích bohov spomedzi seba a slúžili Hos­podinovi. Vtedy Ho bieda Iz­raela dojala.

Ekumenický

16 Od­stránili spomedzi seba cudzích bohov a slúžili Hos­podinovi. Na utr­penie Iz­raela už ne­mohol ďalej hľadieť.

Bible21

16 Pak ze svého stře­du od­strani­li cizí bohy a slouži­li Hos­po­di­nu. A ten už ne­mohl strádání Iz­rae­le dále snášet.