RoháčekSudcov10,10

Sudcov 10:10

Vtedy kričali synovia Iz­raelovi k Hos­podinovi a vraveli: Zhrešili sme p­roti tebe, a to tým, že sme opus­tili svoj­ho Boha a slúžili sme Bálom.


Verš v kontexte

9 Lebo synovia Am­monovi prešli cez Jor­dán, aby bojovali aj proti Júdovi, proti Ben­jaminovi a proti domu Ef­rai­mov­mu. A Iz­raelovi bolo veľmi úz­ko. 10 Vtedy kričali synovia Iz­raelovi k Hos­podinovi a vraveli: Zhrešili sme p­roti tebe, a to tým, že sme opus­tili svoj­ho Boha a slúžili sme Bálom. 11 A Hos­podin riekol synom Iz­raelovým: Či nezach­ránil som vás od Egypťanov a od Amorejov, od synov Am­monových a od Filištínov?

späť na Sudcov, 10

Príbuzné preklady Roháček

10 Vtedy kričali synovia Iz­raelovi k Hos­podinovi a vraveli: Zhrešili sme p­roti tebe, a to tým, že sme opus­tili svoj­ho Boha a slúžili sme Bálom.

Evanjelický

10 Iz­rael­ci opäť volali k Hos­podinovi: Hrešili sme proti Tebe, lebo sme opus­tili nášho Boha a slúžili baalom.

Ekumenický

10 Iz­raeliti znova volali k Hospodinovi: Zhrešili sme proti tebe, lebo sme opus­tili svoj­ho Boha a slúžili sme baálom.

Bible21

10 Synové Iz­rae­le teh­dy vo­la­li k Hos­po­di­nu: „Zhřeši­li jsme pro­ti to­bě. Ano, opusti­li jsme svého Boha a slouži­li baalům!“