RoháčekSudcov1,9

Sudcov 1:9

Po­tom sišli synovia Júdovi bojovať proti Kananejovi, ktorý býval na vr­choch a na juhu i na nížine.


Verš v kontexte

8 A synovia Júdovi bojovali proti Jeruzalemu a zau­jali ho a zbili ho os­trím meča a mes­to pod­pálili. 9 Po­tom sišli synovia Júdovi bojovať proti Kananejovi, ktorý býval na vr­choch a na juhu i na nížine. 10 A Júda od­išiel ku Kananejovi, ktorý býval v Heb­rone. A meno Heb­rona bolo predtým Kir­jat-ar­be, a za­bili Šešaja, Achimána a Tal­maja.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Po­tom sišli synovia Júdovi bojovať proti Kananejovi, ktorý býval na vr­choch a na juhu i na nížine.

Evanjelický

9 Po­tom Júdov­ci tiah­li do boja proti Kanaán­com, ktorí bývali na po­horí, v Negebe a na Nížine .

Ekumenický

9 Po­tom Júdov­ci išli proti Kanaánčanom, ktorí bývali na po­horí, v Negeve a na Nížine.

Bible21

9 Po­tom se­stou­pi­li, aby bo­jova­li pro­ti Kananej­cům byd­lícím v horách, v Nege­vu a v pod­hůří.

RoháčekSudcov1,9