RoháčekSudcov1,31

Sudcov 1:31

Aser ne­vyh­nal obyvateľov mes­ta Akko ani obyvateľov Sidona ani Ach­lába ani Ach­zíba ani Chel­by ani Afíka ani Rechoba.


Verš v kontexte

30 Za­bulon ne­vyh­nal obyvateľov Kit­rona ani obyvateľov Na­halola, pre­to býva Kananej v jeho strede, a stali sa po­plat­nými. 31 Aser ne­vyh­nal obyvateľov mes­ta Akko ani obyvateľov Sidona ani Ach­lába ani Ach­zíba ani Chel­by ani Afíka ani Rechoba. 32 A tak býva Aser v strede Kananeja, obyvateľov to zeme, pre­tože ho ne­vyh­nal.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

31 Aser ne­vyh­nal obyvateľov mes­ta Akko ani obyvateľov Sidona ani Ach­lába ani Ach­zíba ani Chel­by ani Afíka ani Rechoba.

Evanjelický

31 Ašér ne­vyh­nal obyvateľov Ak­ka, ani obyvateľov Sidónu, Ach­lábu, Ach­zíbu, Chel­by, Afiku a Rechóbu.

Ekumenický

31 Ašér ne­vyh­nal obyvateľov Akka ani obyvateľov Sidonu, Ach­lábu, Ak­zíbu, Chel­by, Afíku a Rechóbu.

Bible21

31 Ašer ne­byl s to vy­hnat obyva­te­le Akka, Si­do­nu, Achlabu, Achzi­bu, Chel­by, Afe­ku ani Re­cho­bu.