RoháčekSudcov1,3

Sudcov 1:3

A Júda riekol Sime­onovi, svoj­mu bratovi: Poď so mnou ta hore do môj­ho losu, aby sme bojovali proti Kananejovi, a potom pojdem i ja s tebou do tvoj­ho losu. A Sime­on išiel s ním.


Verš v kontexte

2 A Hos­podin riekol: Júda poj­de hore. Hľa, vydal som zem do jeho ruky. 3 A Júda riekol Sime­onovi, svoj­mu bratovi: Poď so mnou ta hore do môj­ho losu, aby sme bojovali proti Kananejovi, a potom pojdem i ja s tebou do tvoj­ho losu. A Sime­on išiel s ním. 4 A tak odišiel Júda hore, a Hos­podin vydal Kananeja a Ferezeja do ich ruky, a porazili ich v Bez­eku, desať tisíc mužov.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 A Júda riekol Sime­onovi, svoj­mu bratovi: Poď so mnou ta hore do môj­ho losu, aby sme bojovali proti Kananejovi, a potom pojdem i ja s tebou do tvoj­ho losu. A Sime­on išiel s ním.

Evanjelický

3 Nato po­vedal Júda svoj­mu bratovi Šimeónovi: Vy­tiah­ni so mnou do môj­ho podielu bojovať proti Kanaán­com, po­tom pôj­dem aj ja s tebou do tvoj­ho podielu. A Šimeón išiel s ním.

Ekumenický

3 Nato požiadal Júda svoj­ho brata Šimeóna: Poď so mnou bojovať proti Kanaánčanom do môj­ho vy­losovaného podielu. Po­tom pôj­dem i ja s tebou do tvoj­ho vy­losovaného podielu. Šimeón šiel teda s ním.

Bible21

3 Kmen Juda pak ře­kl svým bra­trům ze Ši­me­o­na: „Po­jď­te s ná­mi do naše­ho podílu bo­jovat pro­ti Kananej­cům. My pak zase půjde­me s vá­mi do vaše­ho podílu.“ Kmen Ši­me­on s ním tedy šel.

RoháčekSudcov1,3