RoháčekSudcov1,29

Sudcov 1:29

Ani Efraim ne­vyh­nal Kananeja, ktorý býval v Gázere, a tak býva Kananej v jeho strede, v Gázere.


Verš v kontexte

28 Ale stalo sa, keď zo­sil­nel Iz­rael, že uviedol Kananeja pod plat, ale vy­hnať ne­vyh­nal ho. 29 Ani Efraim ne­vyh­nal Kananeja, ktorý býval v Gázere, a tak býva Kananej v jeho strede, v Gázere. 30 Za­bulon ne­vyh­nal obyvateľov Kit­rona ani obyvateľov Na­halola, pre­to býva Kananej v jeho strede, a stali sa po­plat­nými.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

29 Ani Efraim ne­vyh­nal Kananeja, ktorý býval v Gázere, a tak býva Kananej v jeho strede, v Gázere.

Evanjelický

29 Ef­rajim ne­vyh­nal Kanaán­cov, ktorí bývali v Gézere; Kanaán­ci zo­stali bývať upro­stred neho v Gézere.

Ekumenický

29 Ef­rajim ne­vyh­nal Kanaánčanov, ktorí bývali v Gézere. Kanaánčania zo­stali bývať medzi nimi.

Bible21

29 Efraim ne­byl s to vy­hnat Kananej­ce byd­lící v Ge­ze­ru, a tak zůsta­li Kananej­ci byd­let mezi ni­mi.