RoháčekSudcov1,28

Sudcov 1:28

Ale stalo sa, keď zo­sil­nel Iz­rael, že uviedol Kananeja pod plat, ale vy­hnať ne­vyh­nal ho.


Verš v kontexte

27 A Manas­ses ne­vyh­nal obyvateľov Bét-šeána a jeho mes­tečiek ani Tánacha a jeho mes­tečiek ani obyvateľov mes­ta Dóra a jeho mes­tečiek ani obyvateľov Jib­lama a jeho mes­tečiek ani obyvateľov Megid­da a jeho mes­tečiek, a pre­to volil Kananej bývať v tej zemi. 28 Ale stalo sa, keď zo­sil­nel Iz­rael, že uviedol Kananeja pod plat, ale vy­hnať ne­vyh­nal ho. 29 Ani Efraim ne­vyh­nal Kananeja, ktorý býval v Gázere, a tak býva Kananej v jeho strede, v Gázere.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

28 Ale stalo sa, keď zo­sil­nel Iz­rael, že uviedol Kananeja pod plat, ale vy­hnať ne­vyh­nal ho.

Evanjelický

28 No keď Iz­rael zo­sil­nel, donútil Kanaán­cov k robotám; ale vy­hnať ich ne­vládal.

Ekumenický

28 Keď však Iz­rael zo­sil­nel, donútil Kanaánčanov k robotám, vy­hnať ich ne­vládal.

Bible21

28 Když Iz­rael pozdě­ji ze­sí­lil, podro­bil Kananej­ce nu­ceným pracím, ale úplně se jich ne­z­bavil.