RoháčekSudcov1,26

Sudcov 1:26

A človek od­išiel do zeme Hetejov, k­de vystavil mes­to a na­zval jeho meno Lúz. To je jeho meno až do tohoto dňa.


Verš v kontexte

25 A ukázal im, kade sa voj­de do mes­ta, a tak zbili mes­to os­trím meča, a človeka i celú jeho čeľaď pre­pus­tili. 26 A človek od­išiel do zeme Hetejov, k­de vystavil mes­to a na­zval jeho meno Lúz. To je jeho meno až do tohoto dňa. 27 A Manas­ses ne­vyh­nal obyvateľov Bét-šeána a jeho mes­tečiek ani Tánacha a jeho mes­tečiek ani obyvateľov mes­ta Dóra a jeho mes­tečiek ani obyvateľov Jib­lama a jeho mes­tečiek ani obyvateľov Megid­da a jeho mes­tečiek, a pre­to volil Kananej bývať v tej zemi.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

26 A človek od­išiel do zeme Hetejov, k­de vystavil mes­to a na­zval jeho meno Lúz. To je jeho meno až do tohoto dňa.

Evanjelický

26 Onen človek od­išiel do krajiny Chetej­cov, po­stavil mes­to a dal mu meno Lúz; tak sa volá pod­nes.

Ekumenický

26 Onen človek od­išiel do krajiny Chetitov, po­stavil mes­to a dal mu meno Lúz; tak sa menuje až do­dnes.

Bible21

26 Ode­šel pak do země Cheti­tů, vy­stavěl město, na­zval je Luz a tak se jmenuje až dodnes.