RoháčekSudcov1,20

Sudcov 1:20

A dali Kálefovi Heb­ron, tak ako hovoril Mojžiš, a vy­hnal od­tiaľ troch synov Enákových.


Verš v kontexte

19 A Hos­podin bol s Júdom, a tak vy­hnal obyvateľov pohoria, lebo nemal smelos­ti vyhnať obyvateľov údolia, pre­tože mali želez­né vozy. 20 A dali Kálefovi Heb­ron, tak ako hovoril Mojžiš, a vy­hnal od­tiaľ troch synov Enákových. 21 Ale Jebuzeja, ktorý býval v Jeruzaleme, ne­vyh­nali synovia Ben­jaminovi, a tak býval Jebuzej so syn­mi Ben­jaminovými v Jeruzaleme až do tohoto dňa.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 A dali Kálefovi Heb­ron, tak ako hovoril Mojžiš, a vy­hnal od­tiaľ troch synov Enákových.

Evanjelický

20 Cheb­rón dali Kálebovi, ako pri­kázal Mojžiš; ten vy­hnal od­tiaľ troch synov Anákových.

Ekumenický

20 Kálebovi dali Heb­ron, ako pri­kázal Mojžiš. Ten vy­hnal od­tiaľ troch Anákových synov.

Bible21

20 Hebron dali pod­le Mo­jžíšova slova Kále­bovi a ten od­sud vy­hnal tro­jici Ana­kových synů.