RoháčekSofoniáš1,9

Sofoniáš 1:9

A navštívim nep­rávosť na každom, kto vy­skakuje na prah, toho dňa, na tých, ktorí na­plňujú dom svojich pánov ukrut­nosťou a lsťou.


Verš v kontexte

8 A stane sa v deň bit­nej obeti Hos­podinovej, že navštívim nep­rávosť na kniežatách i na synoch kráľových i na všet­kých tých, ktorí si obliekajú rúcho cudzozem­ca. 9 A navštívim nep­rávosť na každom, kto vy­skakuje na prah, toho dňa, na tých, ktorí na­plňujú dom svojich pánov ukrut­nosťou a lsťou. 10 A po­vs­tane toho dňa, hovorí Hos­podin, hlas kriku od Ryb­nej brány a kvílenie od druhej strany, a bude veľké skrúšenie od brehov.

späť na Sofoniáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 A navštívim nep­rávosť na každom, kto vy­skakuje na prah, toho dňa, na tých, ktorí na­plňujú dom svojich pánov ukrut­nosťou a lsťou.

Evanjelický

9 V ten deň po­tres­tám všet­kých, ktorí pre­skakujú prah, ktorí na­pĺňajú dom svojich pánov násilím a pod­vodom.

Ekumenický

9 V ten deň po­tres­tám všet­kých, čo pre­skakujú prah, tých, čo na­pĺňajú dom svojich pánov násilím a ľsťou.

Bible21

9 V ten den zúč­tu­jis každým, kdo přeska­kuje práha kdo plní chrám svého Pánanási­lím a lstí.