RoháčekSofoniáš1,7

Sofoniáš 1:7

Mlč pred tvárou Pána Hos­podina, lebo je blíz­ko deň Hos­podinov, lebo Hos­podin pri­pravil bit­nú obeť, po­svätil svojich po­volaných.


Verš v kontexte

6 i tých, ktorí od­chádzajú zpät, aby ne­na­sledovali Hos­podina, a ktorí nehľadajú Hos­podina ani sa ne­pýtajú po ňom. 7 Mlč pred tvárou Pána Hos­podina, lebo je blíz­ko deň Hos­podinov, lebo Hos­podin pri­pravil bit­nú obeť, po­svätil svojich po­volaných. 8 A stane sa v deň bit­nej obeti Hos­podinovej, že navštívim nep­rávosť na kniežatách i na synoch kráľových i na všet­kých tých, ktorí si obliekajú rúcho cudzozem­ca.

späť na Sofoniáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Mlč pred tvárou Pána Hos­podina, lebo je blíz­ko deň Hos­podinov, lebo Hos­podin pri­pravil bit­nú obeť, po­svätil svojich po­volaných.

Evanjelický

7 Ticho pred Hos­podinom, Pánom, lebo blíz­ky je deň Hos­podinov, lebo Hos­podin pri­pravil obeť, po­svätil svojich po­volaných.

Ekumenický

7 Ticho pred Pánom, Hos­podinom, lebo deň Hos­podina je blíz­ko! Hos­podin už pri­pravil obetu, po­svätil tých, čo po­zval.

Bible21

7 Zmlkně­te před Panovníkem Hospodinem, neboť je blízko Hos­po­dinův den! Hospodin oběť připravi­la po­zvané už po­svě­til.