RoháčekSofoniáš1,3

Sofoniáš 1:3

Od­pracem človeka i hovädo, od­pracem nebes­ké vtác­tvo i mor­ské ryby i po­horšenia spolu s bez­božník­mi a vy­plienim človeka s po­vr­chu zeme, hovorí Hos­podin.


Verš v kontexte

2 Od­pratať, áno, od­pracem všet­ko s po­vr­chu zeme, hovorí Hos­podin. 3 Od­pracem človeka i hovädo, od­pracem nebes­ké vtác­tvo i mor­ské ryby i po­horšenia spolu s bez­božník­mi a vy­plienim človeka s po­vr­chu zeme, hovorí Hos­podin. 4 A vy­striem svoju ruku na Júdu i na všet­kých obyvateľov Jeruzalema a vy­plienim z tohoto mies­ta ostatok Bála, meno kňazov sln­ka s inými kňazmi,

späť na Sofoniáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Od­pracem človeka i hovädo, od­pracem nebes­ké vtác­tvo i mor­ské ryby i po­horšenia spolu s bez­božník­mi a vy­plienim človeka s po­vr­chu zeme, hovorí Hos­podin.

Evanjelický

3 Zmetiem človeka i zvieratá, zmetiem nebes­ké vtác­tvo i mor­ské ryby, i po­horšenie s bez­božník­mi, a vy­kynožím ľudí zo zeme - znie výrok Hos­podinov.

Ekumenický

3 Zmetiem ľudí i zvieratá, zmetiem nebes­ké vtác­tvo i mor­ské ryby, po­horšenie s bezbožnými. Vy­hladím aj človeka na zemi — znie výrok Hos­podina.

Bible21

3 Smetu lidi i dobytek, smetu ne­bes­ké ptáky i mořské ryby – všech­na po­horšení spo­lu s ničemy! Vyhladím z po­vrchu země samo lidstvo, praví Hos­po­din.