RoháčekSofoniáš1,2

Sofoniáš 1:2

Od­pratať, áno, od­pracem všet­ko s po­vr­chu zeme, hovorí Hos­podin.


Verš v kontexte

1 Slovo Hos­podinovo, ktoré sa stalo k Sofoniášovi, synovi Kúšiho, syna Gedaliáša, syna Amariáša, syna Ezechiášov­ho, za dní Joziáša, syna Amonov­ho, jud­ského kráľa. 2 Od­pratať, áno, od­pracem všet­ko s po­vr­chu zeme, hovorí Hos­podin. 3 Od­pracem človeka i hovädo, od­pracem nebes­ké vtác­tvo i mor­ské ryby i po­horšenia spolu s bez­božník­mi a vy­plienim človeka s po­vr­chu zeme, hovorí Hos­podin.

späť na Sofoniáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Od­pratať, áno, od­pracem všet­ko s po­vr­chu zeme, hovorí Hos­podin.

Evanjelický

2 Dočis­ta zmetiem všet­ko zo zeme - znie výrok Hos­podinov.

Ekumenický

2 Dočis­ta od­stránim zo zem­ského po­vr­chu všet­ko — znie výrok Hos­podina.

Bible21

2 „S­metu z po­vrchu země dočis­ta všechno, praví Hos­po­din.