RoháčekSofoniáš1,17

Sofoniáš 1:17

A sov­riem človeka úz­kosťou, a budú chodiť ako slepí, pre­tože hrešili p­roti Hospodinovi, a ich krv bude vy­liata jako prach, a ich telá budú jako laj­ná.


Verš v kontexte

16 dňom trúby a sur­my proti ohradeným mes­tám a proti vy­sokým uhlom. 17 A sov­riem človeka úz­kosťou, a budú chodiť ako slepí, pre­tože hrešili p­roti Hospodinovi, a ich krv bude vy­liata jako prach, a ich telá budú jako laj­ná. 18 Ani ich strieb­ro ani ich zlato nebude ich môcť vy­trh­núť v deň prch­kého hnevu Hos­podinov­ho, a ohňom jeho žiar­livos­ti bude strávená celá zem, pre­tože koniec, ale hroz­ný, učiní všet­kým obyvateľom zeme.

späť na Sofoniáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 A sov­riem človeka úz­kosťou, a budú chodiť ako slepí, pre­tože hrešili p­roti Hospodinovi, a ich krv bude vy­liata jako prach, a ich telá budú jako laj­ná.

Evanjelický

17 Úz­kosťou zo­vriem ľudí a budú chodiť ako slepí, lebo zhrešili proti Hos­podinovi. Ich krv bude vy­liata ako prach, ich mäso ako hnoj.

Ekumenický

17 Na ľudí zošlem súženie a budú tápať ako slepí, lebo zhrešili proti Hos­podinovi; ich krv bude roz­liata ako prach a ich vnútor­nos­ti budú ako výkaly.

Bible21

17 „­Teh­dy sevřu lidi úzkostí, aby jak slep­ci tápali, protože pro­ti Hos­po­di­nu hřešili. Krev se z nich vy­ři­ne jako hlínaa vni­třnosti jak lejna!“