RoháčekSofoniáš1,16

Sofoniáš 1:16

dňom trúby a sur­my proti ohradeným mes­tám a proti vy­sokým uhlom.


Verš v kontexte

15 Ten deň bude dňom prch­kého hnevu, dňom úz­kos­ti a súženia, dňom búr­ky a pus­tošenia, dňom tmy a hus­tého mraku, dňom ob­laku a mrákavy, 16 dňom trúby a sur­my proti ohradeným mes­tám a proti vy­sokým uhlom. 17 A sov­riem človeka úz­kosťou, a budú chodiť ako slepí, pre­tože hrešili p­roti Hospodinovi, a ich krv bude vy­liata jako prach, a ich telá budú jako laj­ná.

späť na Sofoniáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 dňom trúby a sur­my proti ohradeným mes­tám a proti vy­sokým uhlom.

Evanjelický

16 dňom trúbenia a voj­nového kriku proti opev­neným mes­tám, proti vy­sokým cim­buriam.

Ekumenický

16 dňom trúbenia a bojového po­kriku proti opev­neným mes­tám a proti vy­výšeným cim­buriam.

Bible21

16 den trou­bení na roh be­ranípro­ti městům s hradba­mia s vy­soký­mi bašta­mi.