RoháčekSkutky7,56

Skutky 7:56

Skutky apoštolov

a po­vedal: Hľa, vidím nebesia ot­vorené a Syna človeka stáť po pravici Božej!


Verš v kontexte

55 A on súc pl­ný Svätého Ducha uprel zrak do neba a videl slávu Božiu a Ježiša stáť po pravici Božej 56 a po­vedal: Hľa, vidím nebesia ot­vorené a Syna človeka stáť po pravici Božej! 57 A oni skríkli velikým hlasom, za­pchali si uši a jed­nomyseľne sa vr­h­li na neho

späť na Skutky, 7

Príbuzné preklady Roháček

56 a po­vedal: Hľa, vidím nebesia ot­vorené a Syna človeka stáť po pravici Božej!

Evanjelický

56 i riekol: Aj­hľa, vidím nebesá ot­vorené a Syna človeka stáť na pravici Božej.

Ekumenický

56 a po­vedal: Hľa, vidím ot­vorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha.

Bible21

56 a zvo­lal: „Hle, vi­dím otevřené nebe a Syna člověka sto­jícího po Boží pravici!“