RoháčekSkutky6,7

Skutky 6:7

Skutky apoštolov

A slovo Božie rást­lo, a počet učeníkov sa množil v Jeruzaleme veľmi. I veľký zá­stup kňazov bol po­slušný viere.


Verš v kontexte

6 ktorých po­stavili pred apoštolov a po­mod­liac sa vzložili na nich ruky. 7 A slovo Božie rást­lo, a počet učeníkov sa množil v Jeruzaleme veľmi. I veľký zá­stup kňazov bol po­slušný viere. 8 A Štefan, pl­ný viery, milos­ti a moci, činil veliké zá­zraky a divy medzi ľudom.

späť na Skutky, 6

Príbuzné preklady Roháček

7 A slovo Božie rást­lo, a počet učeníkov sa množil v Jeruzaleme veľmi. I veľký zá­stup kňazov bol po­slušný viere.

Evanjelický

7 A slovo Božie rást­lo a počet učeníkov v Jeruzaleme sa veľmi rozm­nožoval. A aj z kňazov veľmi mnohí uverili.

Ekumenický

7 Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme mimoriad­ne rás­tol. Aj veľké množs­tvo kňazov po­slušne prijalo vieru.

Bible21

7 Boží slovo se šíři­lo a počet učedníků v Je­ruzalémě se mo­cně roz­růstal. Také ve­liké množství kněží při­jalo ví­ru.

RoháčekSkutky6,7