RoháčekSkutky5,10

Skutky 5:10

Skutky apoštolov

A pad­la na­skut­ku k jeho nohám a vy­dala ducha, a keď vošli mláden­ci, našli ju mŕt­vu a vy­nies­li ju a po­chovali k jej mužovi.


Verš v kontexte

9 A Peter jej po­vedal: Prečo ste sa sriek­li po­kúšať Ducha Pánov­ho? Hľa, nohy tých, ktorí po­chovali tvoj­ho muža, pri dveriach a vy­nesú i teba. 10 A pad­la na­skut­ku k jeho nohám a vy­dala ducha, a keď vošli mláden­ci, našli ju mŕt­vu a vy­nies­li ju a po­chovali k jej mužovi. 11 A prišla veliká bázeň na celú cir­kev a na všet­kých, ktorí to počuli.

späť na Skutky, 5

Príbuzné preklady Roháček

10 A pad­la na­skut­ku k jeho nohám a vy­dala ducha, a keď vošli mláden­ci, našli ju mŕt­vu a vy­nies­li ju a po­chovali k jej mužovi.

Evanjelický

10 Hneď nato pad­la mu k nohám a vy­pus­tila dušu. Keď mláden­ci vošli, našli ju mŕt­vu; vy­nies­li ju a po­chovali k manželovi.

Ekumenický

10 V tej chvíli pad­la k jeho nohám a vy­dých­la. Keď mláden­ci vošli dnu, našli ju mŕt­vu, vy­nies­li ju a po­chovali k jej mužovi.

Bible21

10 Ihned se mu skáce­la mrt­vá k no­hám. Když mladíci veš­li, nalez­li ji mrt­vou, a tak ji vy­nes­li a po­chova­li ve­dle jejího muže.