RoháčekSkutky4,12

Skutky 4:12

Skutky apoštolov

A nieto v inom ni­kom spasenia, lebo ani nieto iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení.


Verš v kontexte

11 To je ten kameň, opo­vr­hnutý vami staviteľmi, ktorý sa stal hlavou uhla. 12 A nieto v inom ni­kom spasenia, lebo ani nieto iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení. 13 A keď videli Pet­rovu smelosť i Jánovu a spozorovali, že sú ľudia ne­učení a pros­tí, divili sa a po­znali ich, že bývali s Ježišom.

späť na Skutky, 4

Príbuzné preklady Roháček

12 A nieto v inom ni­kom spasenia, lebo ani nieto iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení.

Evanjelický

12 A nieto spasenia v ni­kom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôj­sť spasenia.

Ekumenický

12 A v nikom inom niet spásy, lebo pod nebom niet iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.

Bible21

12 V nikom jiném není spása – na světě není li­dem dáno jiné jméno, v němž bychom moh­li být spaseni!“