RoháčekSkutky3,9

Skutky 3:9

Skutky apoštolov

A videl ho všetok ľud chodiť a chváliť Boha.


Verš v kontexte

8 a vy­skočiac stal si a chodil a vošiel s nimi do chrámu chodiac a po­skakujúc a chváliac Boha. 9 A videl ho všetok ľud chodiť a chváliť Boha. 10 A po­znali ho dob­re, že to bol on, ktorý to p­rosieval o al­mužnu a sedával pri Krás­nej bráne chrámovej, a na­pl­není boli zdesením a úžasom nad tým, čo sa mu to stalo.

späť na Skutky, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 A videl ho všetok ľud chodiť a chváliť Boha.

Evanjelický

9 A všetok ľud videl, ako chodí a chváli Boha.

Ekumenický

9 Všet­ci ľudia ho videli, ako sa pre­chádza a chváli Boha.

Bible21

9 Všich­ni ho tam vi­dě­li, jak chodí a chválí Bo­ha,

RoháčekSkutky3,9