RoháčekSkutky3,16

Skutky 3:16

Skutky apoštolov

A na viere jeho mena tohoto, ktorého vidíte a znáte, utúžilo jeho meno, a viera, daná skrze neho, dala mu toto ú­pl­né zdravie pred všet­kými vami.


Verš v kontexte

15 a Knieža života ste za­bili, ktorého Bôh vzkriesil z mŕt­vych, čoho sme my sved­kami. 16 A na viere jeho mena tohoto, ktorého vidíte a znáte, utúžilo jeho meno, a viera, daná skrze neho, dala mu toto ú­pl­né zdravie pred všet­kými vami. 17 A teraz, bratia, viem, že ste to urobili v ne­vedomos­ti jako aj vaše kniežatá,

späť na Skutky, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 A na viere jeho mena tohoto, ktorého vidíte a znáte, utúžilo jeho meno, a viera, daná skrze neho, dala mu toto ú­pl­né zdravie pred všet­kými vami.

Evanjelický

16 A teraz pre vieru v Jeho meno prinav­rátilo Jeho meno silu tomu, ktorého vidíte a po­znáte, a viera, ktorá je skr­ze Neho, dala mu toto ú­pl­né zdravie pred tvárou všet­kých vás.

Ekumenický

16 Pre­tože ten­to muž, ktorého tu vidíte a po­znávate, uveril v jeho meno, toto meno mu dalo silu; a viera, ktorú vzbudilo Ježišovo meno, ho ú­pl­ne uzdravila pred očami vás všet­kých.

Bible21

16 Bylo to jeho jméno, co na základě ví­ry v něj dalo sílu to­muto muži, kterého vi­dí­te a zná­te. Ano, ví­ra, která se opírá o něj, ho před vaši­ma oči­ma úplně uz­dravi­la.