RoháčekSkutky3,1

Skutky 3:1

Skutky apoštolov

A Peter a Ján išli spolu hore do chrámu na mod­liteb­nú hodinu, deviatu.


Verš v kontexte

1 A Peter a Ján išli spolu hore do chrámu na mod­liteb­nú hodinu, deviatu. 2 A p­ráve niesli nejakého muža, ktorý bol chromý od života svojej mat­ky, a ktorého skladávali každý deň ku dveriam chrámu, zvaným Krás­nym, aby si pýtal al­mužnu od tých, ktorí vchádzali do chrámu. 3 Tedy ten, keď videl Pet­ra a Jána, že majú voj­sť do chrámu, prosil, žeby mu dali al­mužnu.

späť na Skutky, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 A Peter a Ján išli spolu hore do chrámu na mod­liteb­nú hodinu, deviatu.

Evanjelický

1 V mod­liteb­nú hodinu o tretej popolud­ní vy­stupovali Peter a Ján do chrámu.

Ekumenický

1 Peter a Ján vy­stupovali o deviatej hodine na mod­lit­bu do chrámu.

Bible21

1 Petr a Jan se jednou ve tři ho­di­ny šli účastnit odpo­ledních mod­li­teb v chrá­mu.

RoháčekSkutky3,1