RoháčekSkutky28,25

Skutky 28:25

Skutky apoštolov

A tak nie súc jed­nomyseľní medzi sebou roz­chádzali sa, keď po­vedal Pavel to jedno slovo: Dob­re hovoril Svätý Duch skr­ze proroka Izai­áša našim ot­com,


Verš v kontexte

24 A jed­ni verili tomu, čo hovoril, druhí ne­verili. 25 A tak nie súc jed­nomyseľní medzi sebou roz­chádzali sa, keď po­vedal Pavel to jedno slovo: Dob­re hovoril Svätý Duch skr­ze proroka Izai­áša našim ot­com, 26 keď po­vedal: Idi k tomuto ľudu a po­vedz: Počuť, áno počujete, ale ne­porozumej­te a hľadieť, i hľadieť budete, ale ne­vidz­te!

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

25 A tak nie súc jed­nomyseľní medzi sebou roz­chádzali sa, keď po­vedal Pavel to jedno slovo: Dob­re hovoril Svätý Duch skr­ze proroka Izai­áša našim ot­com,

Evanjelický

25 A keďže neboli jed­nomyseľní medzi sebou, roz­išli sa, keď im Pavel po­vedal (toto) jed­no slovo: Dob­re po­vedal Duch Svätý vašim ot­com ús­tami proroka Izai­áša

Ekumenický

25 Keďže neboli jed­nomyseľní, roz­išli sa, keď Pavol po­vedal tieto slová: Duch Svätý dob­re po­vedal vašim ot­com ús­tami proroka Izai­áša:

Bible21

25 Když se ne­moh­li shodnout a za­ča­li se roz­cházet, Pavel jim po­věděl ještě to­to: „­Duch svatý správně ře­kl našim ot­cům skrze pro­roka Iza­iáše: