RoháčekSkutky28,16

Skutky 28:16

Skutky apoštolov

A keď sme vošli do Ríma, stot­ník od­dal väzňov hlav­nému veliteľovi, ale Pav­lovi bolo do­volené bývať osebe s vojakom, ktorý ho strážil.


Verš v kontexte

15 A od­tiaľ bratia, keď počuli o nás, prišli nám na­proti až po Api­ovo Forum, po námes­tie Apiovo, a ku Tres taber­nä, ku Trom krčmám. A keď ich videl Pavel, poďakoval Bohu, roz­veselil sa a nabral smelos­ti. 16 A keď sme vošli do Ríma, stot­ník od­dal väzňov hlav­nému veliteľovi, ale Pav­lovi bolo do­volené bývať osebe s vojakom, ktorý ho strážil. 17 A stalo sa, že po troch dňoch si svolal Pavel pop­red­ných zo Židov, a keď sa sišli, hovoril im: Ja, mužovia bratia, hoci som ne­urobil ničoho na priekor iz­rael­skému ľudu alebo proti ot­cov­ským obyčajam, vy­daný som z Jeruzalema jako väzeň do rúk Rimanom,

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

16 A keď sme vošli do Ríma, stot­ník od­dal väzňov hlav­nému veliteľovi, ale Pav­lovi bolo do­volené bývať osebe s vojakom, ktorý ho strážil.

Evanjelický

16 Keď sme vošli do Ríma, [stot­ník odo­vzdal väzňov veliteľovi po­sád­ky], Pav­lovi do­volili bývať samému s vojakom, ktorý ho strážil.

Ekumenický

16 Po príchode do Ríma Pav­lovi do­volili bývať v súkromí s vojakom, ktorý ho strážil.

Bible21

16 V Římě Pavel do­stal po­vo­lení byd­let v sou­kro­mí s vo­jákem, který ho hlídal.