RoháčekSkutky28,12

Skutky 28:12

Skutky apoštolov

A keď sme sa do­plavili do Syrakúz, po­bud­li sme tam tri dni,


Verš v kontexte

11 A po troch mesiacoch sme sa od­plavili na alexan­drín­skej lodi, ktorá zimovala na os­trove a mala za od­znak Di­os­kúrov. 12 A keď sme sa do­plavili do Syrakúz, po­bud­li sme tam tri dni, 13 od­kiaľ sme išli okolo a prišli sme do Re­gia, a keď o deň ne­skoršie vial polud­niak, prišli sme na druhý deň do Po­tiól,

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

12 A keď sme sa do­plavili do Syrakúz, po­bud­li sme tam tri dni,

Evanjelický

12 Keď sme pri­stáli v Syrakúzach, zo­stali sme tam tri dni.

Ekumenický

12 V Syrakúzach, kde sme pri­stáli, sme strávili tri dni,

Bible21

12 Na tři dny jsme za­stavi­li v Syra­ku­sách,