RoháčekSkutky20,28

Skutky 20:28

Skutky apoštolov

A tak tedy maj­te na seba po­zor i na celé stádo, v ktorom vás ustanovil Svätý Duch za do­zor­cov, aby ste pás­li cir­kev Božiu, ktorú si dobyl vlast­nou kr­vou.


Verš v kontexte

27 Lebo som sa ne­utiahol z nejakej príčiny, aby som vám nebol zves­toval celej rady Božej. 28 A tak tedy maj­te na seba po­zor i na celé stádo, v ktorom vás ustanovil Svätý Duch za do­zor­cov, aby ste pás­li cir­kev Božiu, ktorú si dobyl vlast­nou kr­vou. 29 Lebo ja viem toto: že po mojom od­chode voj­dú medzi vás draví vl­ci, ktorí nebudú šet­riť stáda.

späť na Skutky, 20

Príbuzné preklady Roháček

28 A tak tedy maj­te na seba po­zor i na celé stádo, v ktorom vás ustanovil Svätý Duch za do­zor­cov, aby ste pás­li cir­kev Božiu, ktorú si dobyl vlast­nou kr­vou.

Evanjelický

28 Bed­lite teda o seba a o celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za bis­kupov, aby ste pás­li cir­kev Božiu, ktorú si vy­dobyl svojou kr­vou.

Ekumenický

28 Dávaj­te po­zor na seba i na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za bis­kupov, aby ste pás­li Božiu cir­kev, ktorú si zís­kal za cenu svojej vlast­nej kr­vi.

Bible21

28 Dbej­te tedy na sebe i na ce­lé stádo, je­hož správ­ci vás Duch svatý us­tanovil, abys­te pás­li Boží církev, kte­rou vy­kou­pil svou vlastní krví.