RoháčekSkutky2,7

Skutky 2:7

Skutky apoštolov

A žas­li všet­ci, divili sa a hovorili jeden druhému: Či hľa, nie sú všet­ci títo, ktorí to hovoria, Galileania?


Verš v kontexte

6 A keď po­vs­tal ten hlas, sišlo sa množs­tvo, a boli celí zmätení, lebo ich počuli hovoriť jeden každý svojím vlast­ným jazykom. 7 A žas­li všet­ci, divili sa a hovorili jeden druhému: Či hľa, nie sú všet­ci títo, ktorí to hovoria, Galileania? 8 Ako tedy my, jeden každý, počujeme hovoriť svojím vlast­ným jazykom, v ktorom sme sa zrodili?

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

7 A žas­li všet­ci, divili sa a hovorili jeden druhému: Či hľa, nie sú všet­ci títo, ktorí to hovoria, Galileania?

Evanjelický

7 I užas­li všet­ci a divili sa hovoriac medzi sebou: Či, hľa, všet­ci títo, ktorí hovoria, nie sú Galilej­ci?

Ekumenický

7 Celí bez seba a v údive si medzi sebou hovorili: Vari nie sú všet­ci títo, čo hovoria, Galilejčania?

Bible21

7 Úža­sem bez sebe říka­li: „Hleď­te, copak ti všich­ni, kdo tu mluví, nejsou Ga­li­lej­ci?

RoháčekSkutky2,7