RoháčekSkutky2,5

Skutky 2:5

Skutky apoštolov

A bývali v Jeruzaleme Židia, nábožní mužovia, zo všet­kých národov, ktoré sú pod nebom.


Verš v kontexte

4 A zrazu boli všet­ci na­pl­není Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazyky, tak ako im dával Duch vy­sloviť sa. 5 A bývali v Jeruzaleme Židia, nábožní mužovia, zo všet­kých národov, ktoré sú pod nebom. 6 A keď po­vs­tal ten hlas, sišlo sa množs­tvo, a boli celí zmätení, lebo ich počuli hovoriť jeden každý svojím vlast­ným jazykom.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

5 A bývali v Jeruzaleme Židia, nábožní mužovia, zo všet­kých národov, ktoré sú pod nebom.

Evanjelický

5 A boli vtedy v Jeruzaleme Židia, zbožní mužovia zo všet­kých národov pod nebom.

Ekumenický

5 V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všet­kých národov pod nebom.

Bible21

5 V Je­ruzalémě teh­dy po­býva­li zbožní Ži­dé z každého národa na světě.

RoháčekSkutky2,5