RoháčekSkutky2,47

Skutky 2:47

Skutky apoštolov

chválili Boha a mali milosť u všet­kého ľudu. A Pán pri­dával cir­kvi za­chránených každý deň.


Verš v kontexte

45 Aj stat­ky a majet­ky predávali a delili ich všet­kým, ako komu bolo treba. 46 A každoden­ne zo­tr­vávajúc jed­nomyseľne v chráme a lámuc chlieb po domoch brali po­krm v plesaní a v pros­tote srd­ca, 47 chválili Boha a mali milosť u všet­kého ľudu. A Pán pri­dával cir­kvi za­chránených každý deň.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

47 chválili Boha a mali milosť u všet­kého ľudu. A Pán pri­dával cir­kvi za­chránených každý deň.

Evanjelický

47 chválili Boha a boli obľúbení u všet­kého ľudu. A Pán pri­dával na každý deň tých, ktorí boli za­chránení.

Ekumenický

47 Chválili Boha a tešili sa priaz­ni celého ľudu. A Pán deň čo deň pri­dával k ich spoločen­stvu tých, čo po­volával na spásu.

Bible21

47 Chvá­li­li Boha a všem li­dem byli příjemní. Pán k nim pak denně při­dával další za­chráněné.