RoháčekSkutky2,4

Skutky 2:4

Skutky apoštolov

A zrazu boli všet­ci na­pl­není Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazyky, tak ako im dával Duch vy­sloviť sa.


Verš v kontexte

3 A ukázaly sa im roz­deľujúce sa jazyky jako čo by jazyky ohňa, a sadol na jed­ného každého z nich. 4 A zrazu boli všet­ci na­pl­není Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazyky, tak ako im dával Duch vy­sloviť sa. 5 A bývali v Jeruzaleme Židia, nábožní mužovia, zo všet­kých národov, ktoré sú pod nebom.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

4 A zrazu boli všet­ci na­pl­není Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazyky, tak ako im dával Duch vy­sloviť sa.

Evanjelický

4 a Duch Svätý na­pl­nil všet­kých, takže začali hovoriť inými jazyk­mi, ako im Duch dával hovoriť.

Ekumenický

4 Všet­kých na­pl­nil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazyk­mi, ako im Duch dával hovoriť.

Bible21

4 Všich­ni byli na­plněni Du­chem svatým a za­ča­li mlu­vit jiný­mi jazyky, jak jim Duch dával pro­mlou­vat.

RoháčekSkutky2,4