RoháčekSkutky2,36

Skutky 2:36

Skutky apoštolov

Nech teda vie is­tot­ne celý dom Iz­raelov, že i Pánom i Kris­tom ho učinil Bôh, toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali!


Verš v kontexte

35 do­kiaľ ne­položím tvojich ne­priateľov za pod­nož tvojich nôh. 36 Nech teda vie is­tot­ne celý dom Iz­raelov, že i Pánom i Kris­tom ho učinil Bôh, toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali! 37 A keď to počuli, boli hl­boko dojatí, až do srd­ca, a po­vedali Pet­rovi a os­tat­ným apoštolom: Čo máme robiť, mužovia bratia?

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

36 Nech teda vie is­tot­ne celý dom Iz­raelov, že i Pánom i Kris­tom ho učinil Bôh, toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali!

Evanjelický

36 Nech teda vie bez­pečne celý dom iz­rael­ský, že aj Pánom, aj Kris­tom učinil Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali.

Ekumenický

36 Nech teda celý dom Iz­raela s istotou vie, že Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil Pánom aj Mesiášom.

Bible21

36 Ať si je vše­chen lid Iz­rae­le jist, že Bůh uči­nil Pánem a Mesiášem právě Ježíše, kterého jste ukřižovali!“