RoháčekSkutky2,35

Skutky 2:35

Skutky apoštolov

do­kiaľ ne­položím tvojich ne­priateľov za pod­nož tvojich nôh.


Verš v kontexte

34 Lebo Dávid ne­vs­túpil na nebesia, ale on hovorí: Riekol Pán môj­mu Pánovi: Seď po mojej pravici, 35 do­kiaľ ne­položím tvojich ne­priateľov za pod­nož tvojich nôh. 36 Nech teda vie is­tot­ne celý dom Iz­raelov, že i Pánom i Kris­tom ho učinil Bôh, toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali!

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

35 do­kiaľ ne­položím tvojich ne­priateľov za pod­nož tvojich nôh.

Evanjelický

35 do­kiaľ Ti Tvojich ne­priateľov ne­položím za pod­nožie.

Ekumenický

35 kým ne­položím tvojich ne­priateľov za pod­nožku tvojim nohám.

Bible21

35 než ti tvé ne­přá­te­lek no­hám položím.‘