RoháčekSkutky2,3

Skutky 2:3

Skutky apoštolov

A ukázaly sa im roz­deľujúce sa jazyky jako čo by jazyky ohňa, a sadol na jed­ného každého z nich.


Verš v kontexte

2 A zrazu po­vs­tal z neba zvuk ako ­zvuk nesúceho sa sil­ného ván­ku a na­pl­nil celý dom, kde sedeli. 3 A ukázaly sa im roz­deľujúce sa jazyky jako čo by jazyky ohňa, a sadol na jed­ného každého z nich. 4 A zrazu boli všet­ci na­pl­není Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazyky, tak ako im dával Duch vy­sloviť sa.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

3 A ukázaly sa im roz­deľujúce sa jazyky jako čo by jazyky ohňa, a sadol na jed­ného každého z nich.

Evanjelický

3 I ukázali sa im roz­delené jazyky akoby z ohňa, usadili sa na každého z nich

Ekumenický

3 Ukázali sa im oh­nivé jazyky roz­delené tak, že na každom z nich spočinul jeden.

Bible21

3 Ukázaly se jim ja­ko­by oh­nivé jazyky, které se roz­dě­li­ly a spoči­nuly na každém z nich.

RoháčekSkutky2,3