RoháčekSkutky2,27

Skutky 2:27

Skutky apoštolov

lebo nezanecháš mojej duše v ríši smr­ti ani nedáš svoj­mu Svätému vidieť porušenie.


Verš v kontexte

26 Pre­to sa roz­veselilo moje srd­ce, a môj jazyk splesal, áno i moje telo bude stániť na nádeji, 27 lebo nezanecháš mojej duše v ríši smr­ti ani nedáš svoj­mu Svätému vidieť porušenie. 28 Dal si mi po­znať ces­ty života a naplníš ma veselosťou so svojou tvárou!

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

27 lebo nezanecháš mojej duše v ríši smr­ti ani nedáš svoj­mu Svätému vidieť porušenie.

Evanjelický

27 pre­tože ne­prenecháš ma ríši smr­ti a svoj­mu Svätému nedáš vidieť porušenie;

Ekumenický

27 lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedopus­tíš, aby tvoj svätý videl porušenie.

Bible21

27 Nene­cháš v záhrobí duši mou, svého svatého ne­vy­dáš roz­kla­du.