RoháčekSkutky2,26

Skutky 2:26

Skutky apoštolov

Pre­to sa roz­veselilo moje srd­ce, a môj jazyk splesal, áno i moje telo bude stániť na nádeji,


Verš v kontexte

25 Lebo Dávid hovorí v­zťahom na neho: Vždyc­ky som videl pred sebou Pána, lebo mi je po pravici, aby som sa ne­poh­nul. 26 Pre­to sa roz­veselilo moje srd­ce, a môj jazyk splesal, áno i moje telo bude stániť na nádeji, 27 lebo nezanecháš mojej duše v ríši smr­ti ani nedáš svoj­mu Svätému vidieť porušenie.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

26 Pre­to sa roz­veselilo moje srd­ce, a môj jazyk splesal, áno i moje telo bude stániť na nádeji,

Evanjelický

26 Pre­to roz­veselilo sa mi srd­ce a jazyk za­plesal, áno, aj telo mi bude od­počívať v nádeji,

Ekumenický

26 Pre­to sa po­tešilo moje srd­ce a môj jazyk za­plesal, ešte aj moje telo bude od­počívať v nádeji,

Bible21

26 Mé srd­ce je šťastné, můj jazyk zpívá, také mé tělo v na­dě­ji odpočívá.