RoháčekSkutky2,25

Skutky 2:25

Skutky apoštolov

Lebo Dávid hovorí v­zťahom na neho: Vždyc­ky som videl pred sebou Pána, lebo mi je po pravici, aby som sa ne­poh­nul.


Verš v kontexte

24 ktorého Bôh vzkriesil opros­tiac boles­tí smr­ti, jako aj nebolo možné, aby bol ňou držaný. 25 Lebo Dávid hovorí v­zťahom na neho: Vždyc­ky som videl pred sebou Pána, lebo mi je po pravici, aby som sa ne­poh­nul. 26 Pre­to sa roz­veselilo moje srd­ce, a môj jazyk splesal, áno i moje telo bude stániť na nádeji,

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

25 Lebo Dávid hovorí v­zťahom na neho: Vždyc­ky som videl pred sebou Pána, lebo mi je po pravici, aby som sa ne­poh­nul.

Evanjelický

25 Tak zais­te hovorí o Ňom Dávid: Videl som Pána ustavične pred sebou, veď mi je po pravici, aby som sa nek­látil.

Ekumenický

25 Dávid o ňom totiž hovorí: Pána som videl ustavične pred sebou, pre­tože je po mojej pravici, aby som nezakolísal.

Bible21

25 David o něm říká: ‚Hospodina vi­dím před se­bou napořád, je po mé pravici, ne­za­ko­lísám.