RoháčekSkutky2,24

Skutky 2:24

Skutky apoštolov

ktorého Bôh vzkriesil opros­tiac boles­tí smr­ti, jako aj nebolo možné, aby bol ňou držaný.


Verš v kontexte

23 toho určenou radou a pred­zvedením Božím vy­daného ste vzali a rukou bez­božných pri­päli na kríž a za­vraždili, 24 ktorého Bôh vzkriesil opros­tiac boles­tí smr­ti, jako aj nebolo možné, aby bol ňou držaný. 25 Lebo Dávid hovorí v­zťahom na neho: Vždyc­ky som videl pred sebou Pána, lebo mi je po pravici, aby som sa ne­poh­nul.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

24 ktorého Bôh vzkriesil opros­tiac boles­tí smr­ti, jako aj nebolo možné, aby bol ňou držaný.

Evanjelický

24 Ale Boh Ho vzkriesil a zbavil boles­tí smr­ti, ako ani ne­mohol zo­stať v jej moci.

Ekumenický

24 Boh ho však vzkriesil a zbavil múk smr­ti, lebo ho ne­moh­la držať vo svojej moci.

Bible21

24 Bůh jej ale vzkřísil a zprostil utrpení smrti, pro­tože ne­mohl zůstat v její mo­ci.