RoháčekSkutky2,20

Skutky 2:20

Skutky apoštolov

Sl­n­ce sa ob­ráti na tmu a mesiac na krv, prv ako prij­de deň Pánov, veľký a sláv­ny.


Verš v kontexte

19 A dám vidieť zázraky hore na nebi a znamenia dole na zemi, krv a oheň a dymovú paru. 20 Sl­n­ce sa ob­ráti na tmu a mesiac na krv, prv ako prij­de deň Pánov, veľký a sláv­ny. 21 A bude, že každý, ktokoľvek bude vzývať meno Pánovo, bude spasený.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

20 Sl­n­ce sa ob­ráti na tmu a mesiac na krv, prv ako prij­de deň Pánov, veľký a sláv­ny.

Evanjelický

20 Sln­ko sa pre­mení na tmu a mesiac na krv skôr, ako príde veľký a sláv­ny deň Pánov.

Ekumenický

20 Sln­ko sa pre­mení na tmu a Mesiac na krv, skôr ako príde Pánov deň, veľký a sláv­ny.

Bible21

20 Slun­ce se ob­rátí v tmu a měsíc v krev, než při­jde ve­liký a zjevný Hos­po­dinův den.