RoháčekSkutky2,2

Skutky 2:2

Skutky apoštolov

A zrazu po­vs­tal z neba zvuk ako ­zvuk nesúceho sa sil­ného ván­ku a na­pl­nil celý dom, kde sedeli.


Verš v kontexte

1 A keď sa doplňoval päťdesiaty deň po Veľkej noci, totiž deň Letníc, boli všet­ci jed­nomyseľne spolu. 2 A zrazu po­vs­tal z neba zvuk ako ­zvuk nesúceho sa sil­ného ván­ku a na­pl­nil celý dom, kde sedeli. 3 A ukázaly sa im roz­deľujúce sa jazyky jako čo by jazyky ohňa, a sadol na jed­ného každého z nich.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

2 A zrazu po­vs­tal z neba zvuk ako ­zvuk nesúceho sa sil­ného ván­ku a na­pl­nil celý dom, kde sedeli.

Evanjelický

2 Tu zrazu po­vs­tal zvuk z neba, ako keď sa prud­ký vietor valí, a na­pl­nil celý dom, v ktorom sedeli.

Ekumenický

2 Tu sa od­razu str­hol z neba hukot, ako keď sa ženie prud­ký vietor, a na­pl­nil celý dom, v ktorom sedeli.

Bible21

2 Náhle se z nebe ozval hu­kot, jako by se ří­til prudký vítr, a na­plnil ce­lý dům, kde sedě­li.

RoháčekSkutky2,2