RoháčekSkutky2,14

Skutky 2:14

Skutky apoštolov

Ale Peter za­stanúc si s jedonás­timi po­výšil svoj hlas a po­vedal im: Mužovia Židia, aj vy, ktorí bývate v Jeruzaleme, všet­ci, nech vám je toto známe, a počuj­te moje slová!


Verš v kontexte

13 Ale zase iní sa po­smievali a hovorili: Na­pl­není sú slad­kým vínom. 14 Ale Peter za­stanúc si s jedonás­timi po­výšil svoj hlas a po­vedal im: Mužovia Židia, aj vy, ktorí bývate v Jeruzaleme, všet­ci, nech vám je toto známe, a počuj­te moje slová! 15 Lebo títo nie sú spilí, jako sa vy dom­nievate, lebo veď je ešte len tretia hodina dňa.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

14 Ale Peter za­stanúc si s jedonás­timi po­výšil svoj hlas a po­vedal im: Mužovia Židia, aj vy, ktorí bývate v Jeruzaleme, všet­ci, nech vám je toto známe, a počuj­te moje slová!

Evanjelický

14 Tu po­vs­tal Peter s jedenás­timi a po­z­dvih­núc svoj hlas, tak­to pre­hovoril: Mužovia, Židia, a všet­ci, ktorí bývate v Jeruzaleme, počuj­te moje slová a vedz­te toto:

Ekumenický

14 Tu sa Peter spolu s Jedenástimi po­stavil a zvýšeným hlasom ich oslovil: Jud­skí muži a všet­ci obyvatelia Jeruzalema! Po­zor­ne počúvaj­te moje slová a uvedom­te si:

Bible21

14 Teh­dy vstal Petr s ostatní­mi je­denácti a hla­si­tě k nim pro­mlu­vil: „Ži­dé a všich­ni, kdo po­bývá­te v Je­ruzalémě, chci vám něco ozná­mit. Dobře mě po­s­lou­chej­te: