RoháčekSkutky2,11

Skutky 2:11

Skutky apoštolov

Kréťania a Arabi čujeme ich hovoriť našs­kými jazyky veliké veci Božie.


Verš v kontexte

10 vo Frygii a v Pam­fýlii, v Egyp­te a v krajoch Libye, pri Cyréne a na ten­to čas tu sa zdržujúci Rimania, Židia a prozelyti, 11 Kréťania a Arabi čujeme ich hovoriť našs­kými jazyky veliké veci Božie. 12 A žas­li všet­ci a súc bez­rad­ní od údivu hovorili jeden druhému: Čo to chce byť?

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

11 Kréťania a Arabi čujeme ich hovoriť našs­kými jazyky veliké veci Božie.

Evanjelický

11 Židia a prozelyti , Kréťania a Arabi, počujeme ich vo svojich rečiach hovoriť veľké veci Božie?

Ekumenický

11 Židia aj prozelyti, Kréťania aj Arabi, my všet­ci ich počujeme rozp­rávať o veľkých Božích veciach svojím jazykom.

Bible21

11 Kréťané i Ara­bové – slyší­me je mlu­vit naši­mi jazyky o ve­likých Božích věcech!“