RoháčekSkutky17,25

Skutky 17:25

Skutky apoštolov

ani sa mu ne­slúži ľud­skými rukami, jako čo by niečo po­treboval, lebo veď on sám dáva všet­kému život a dych a všet­ko


Verš v kontexte

24 Bôh, ktorý učinil svet a všet­ko, čo je na ňom, súc Pánom nebies a zeme nebýva v chrámoch, učinených rukou, 25 ani sa mu ne­slúži ľud­skými rukami, jako čo by niečo po­treboval, lebo veď on sám dáva všet­kému život a dych a všet­ko 26 a učinil z jed­nej krvi všetok národ ľudí, aby bývali na celej tvári zeme, určiac vo­pred od­riadené časy a medze ich bývania,

späť na Skutky, 17

Príbuzné preklady Roháček

25 ani sa mu ne­slúži ľud­skými rukami, jako čo by niečo po­treboval, lebo veď on sám dáva všet­kému život a dych a všet­ko

Evanjelický

25 a nedá si slúžiť ľud­ským rukám, akoby dačo po­treboval; veď On sám dáva všet­kým život, dýchanie a všet­ko.

Ekumenický

25 ani si nedá slúžiť ľud­skými rukami, ako keby niečo po­treboval, veď on dáva všet­kému život, dych a všet­ko.

Bible21

25 ani si ne­dává lid­ský­ma ruka­ma sloužit, jako by něco po­tře­boval, pro­tože sám všem dává život i dech a všech­no.